Social Return

Elise Lagarde vindt het belangrijk om een steentje bij te dragen aan de maatschappij. Daarom steunt La Garde Coaching twee organisaties die zich belangeloos inzetten voor vrouwen.

Bep & Fatima

Bep & Fatima is een groep professionals die andere vrouwen op vrijwillige basis coaching bieden. Zij doen dat, omdat zij het belangrijk vinden dat ook vrouwen met weinig inkomen de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen. Bovendien kunnen hun klanten gebruik maken van een specialistisch hulpaanbod, wanneer dat een goede aanvulling op de coaching kan bieden. Inmiddels is er een grote groep vrouwen met verschillende expertises die zich bij Bep & Fatima hebben aangesloten.

Stichting Kuychi

De Nederlandse stichting Kuychi stelt jaarlijks geld beschikbaar aan Fundación Niños del Arco Iris in Peru, die aan de allerarmsten onderwijs en medische zorg geeft. De Nederlandse Heléna van Engelen bouwde in Urubamba een centrum voor kinderen uit de hooggelegen dorpen. Sindsdien vonden honderden kinderen daar een thuis, waar ze in liefde, veiligheid en gezondheid kunnen leven, leren en tot bloei komen. Helena van Engelen is een mooi voorbeeld van een vrouw die vanuit het vertrouwen in haar eigen kracht haar doelen heeft bereikt.

Pro Bono-trajecten
La Garde Coaching stelt, naast het ondersteunen van bovengenoemde organisaties, jaarlijks twee trajecten beschikbaar aan vrouwen die niet in staat zijn om coaching te financieren, maar er wel baat bij zouden hebben. Vrouwen die daarvoor in aanmerking willen komen kunnen telefonisch contact opnemen.