Outplacement Coaching

Als u afscheid moet (of wilt) nemen van uw huidige werknemer biedt uw werkgever u in sommige gevallen een outplacementtraject aan. Via outplacement wordt u begeleid naar ander werk. Deze vorm van coaching is specifiek bedoeld voor vrouwen die om welke reden dan ook niet meer langer op de huidige werkplek willen of kunnen blijven en voor wie de werkgever wil betalen voor begeleiding naar ander werk. Het uiteindelijke doel van deze vorm van coaching is werk waar u plezier aan beleeft.

Werkwijze

In overleg starten we een traject op maat, met daarin aandacht voor uw persoonlijke situatie. Er is aandacht voor hetgeen nodig is om u met vertrouwen te begeleiden naar nieuw werk, waarin energie en plezier centraal staan. Indien gewenst maakt een capaciteiten- en persoonlijkheidsonderzoek, uitgevoerd door een NIP-psycholoog, deel uit van het traject. Het traject op maat voorkomt dat u allerlei standaard onderdelen moet doorlopen, waar u niet op zit te wachten of die voor u niet relevant zijn. De focus ligt op uw toekomst, met een realistische kijk op uw kansen en mogelijkheden. Als het duidelijk is wie u bent, wat u kunt en wat u wilt, ligt er een belangrijke focus op netwerken, zodat u uw kansen op de arbeidsmarkt optimaal kunt benutten. Samen met u en uw werkgever wordt de behoefte in kaart gebracht en aan de hand daarvan wordt een offerte gemaakt.