Coaching persoonlijke effectiviteit

Coaching persoonlijke effectiviteit is er op gericht om uw zelfinzicht te vergroten waardoor u kunt groeien in uw werk. Het doel van deze coachingsvorm is het vergroten van uw inzicht in uw eigen denken en gedrag, waardoor u uzelf beter leert kennen en meer grip op uw werkomgeving krijgt. Dat helpt u om effectiever en doelmatiger te functioneren in uw werk en uw zelfvertrouwen te vergroten. U ontwikkelt uw vaardigheden en past die toe op de werkvloer. Uw privéleven staat hier niet los van. U leert keuzes maken, waardoor u weer met plezier naar uw werk gaat en er balans ontstaat tussen werk en privé.

Werkwijze

Samen met u vertaal ik uw vragen naar heldere leerdoelen. In het hele traject spelen eigen verantwoordelijkheid en autonomie een belangrijke rol. Coaching vraagt dan ook om reflectie op uw handelen en een actieve inbreng van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. U bereidt zich voor op elk gesprek, maakt eventuele huiswerkopdrachten en geeft aan waar u het over wilt hebben. Aan het einde van elk gesprek maakt u een reflectieverslag.

In overleg kunnen één of meerdere gesprekken wandelend in de natuur plaatsvinden.