Ervaringen van cliënten

Warner ten Kate (interim bestuurder)

Ik heb Elise leren kennen als een zeer bekwaam adviseur en coach. Ik ken haar in beide rollen, waarin ze in staat is rustig te blijven en zowel opdrachtgever als medewerker tevreden te stellen.

Als coach heeft ze in opdracht van mij meerdere schoolleiders gecoacht. Haar aanpak is doelgericht met een plan van aanpak waarin heldere afspraken staan zowel richting medewerker als opdrachtgever. Zo heeft o.a. door haar coaching een schoolleider de stap gemaakt van schoolleider naar directeur van twee scholen. De medewerker ging hierdoor weer met energie naar haar werk en ik als interim-bestuurder was erg blij met dit resultaat. Ze schroomde hierbij niet om ook naar mij kritisch te blijven om het resultaat te kunnen waarborgen.

Schoolleider basisschool, 53 jaar

Ik zat op een knooppunt waar het ging om mijn positie, mijn functioneren en mijn welbevinden. Dan is het fijn om in gesprek te gaan met iemand die op geen enkele manier verbonden is met je werk- of privéleven en daar ook geen baat bij heeft. Er is dus nooit sprake van een dubbele agenda en dat is prettig.

Ik ben meer in balans op alle gebieden. Door de goede vragen te stellen en de confrontatie niet uit de weg te gaan heeft Elise mij veel handvatten gegeven om over na te denken, ze heeft meegedacht over aanpassingen in mijn eigen gedrag, afwegingen gemaakt van voor en tegen en me gestimuleerd meer vertrouwen te hebben in mijn eigen kunnen. Dat geeft meteen meer energie en dat is een groot goed. Het lukt me steeds beter om mijn energievreters minder toe te laten en me meer te richten op de energiegevers. Ook ben ik in gesprek met collega’s om de beeldvorming te toetsen. Als me iets duidelijk is geworden in dit traject dan is het wel dat afstemming noodzakelijk is.

Meike, Beleidsmedewerker, 35 jaar

Ik heb bij Elise een coachtraject gevolgd in een periode van mijn leven waarin ik te maken had met meerdere problemen die zowel op het werk als in de privésituatie speelden. Naast conflicten op mijn werk, een re-integratie na een hernia, speelde er ook een echtscheiding, waardoor ik behoefte had aan hulp.

Ik heb het traject als heel prettig en positief ervaren. Het was voor mij heel belangrijk om ordening in de verschillende problemen aan te brengen en mijn richting te bepalen. Elise was geduldig en was voor mij een rustpunt, daar waar ik zelf door alle dingen die speelden wel eens de draad kwijtraakte.
Ze hield de lijn in de gesprekken goed vast en bewaakte de doelen die we samen hadden geformuleerd. Ze had oog voor mij als persoon, met mijn hele situatie in het achterhoofd. Er was voldoende, maar niet te veel, ruimte voor mijn persoonlijke situatie. Ik merkte dat Elise goed naar mij keek, met aandacht voor mijn non-verbale communicatie. Daar waar ik de neiging had om weg te gaan van het onderwerp, hield Elise de draad goed vast. Ze nam het niet van mij over, maar liet mij mijn eigen ideeën en acties vormen en uitvoeren.

Thea, schoolleider, 43 jaar

Het traject bij Elise heeft er voor gezorgd dat ik vrij snel weer aan het werk kon gaan en het gevoel van falen naast me neer kon leggen. Daarnaast kwam naar voren dat de keuze voor het werken in het onderwijs een goede keuze is geweest. Er werd goed naar me geluisterd, maar ik werd ook aan het denken gezet. Ik weet voor mezelf beter waar ik op moet letten en dat ik keuzes mag maken voor mezelf. Ik vond dat er goed werd geluisterd, er werd doorgevraagd waardoor ik aan het denken werd gezet. Ik voelde me veilig om persoonlijke dingen te bespreken. De gesprekken waren erg prettig.

Remedial teacher, 55 jaar

Het loopbaantraject bij Elise heeft voor mij geresulteerd in een ruime kijk op mijn mogelijkheden en het nemen van een aantal beslissingen.
De coaching heeft geholpen ervaringen te plaatsen en te verwerken, waardoor ik zaken uit het verleden kon afsluiten en me nu pro-actief met de toekomst kan bezighouden. Elise heeft op dit pad voor ruggensteun gezorgd, waardoor ik me veilig heb gevoeld en ze heeft helderheid geschapen om me te helpen weerstanden onder ogen te zien.

Leerkracht basisonderwijs, 45 jaar

Door het traject bij Elise ben ik meer in het hier en nu gaan leven en heb ik geleerd beter voor mezelf te zorgen.Elise is een bekwaam coach, die vanuit een warme betrokkenheid en inleving mij heeft gestimuleerd om verder te kijken naar de toekomst. Elise bewaakte mijn doelen en stuurde bij daar waar dit nodig was.Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat ik de stap heb durven maken om een aantal zaken nader uit te doeken bij een psycholoog. Zonder dit traject had ik deze stap niet snel gemaakt. Elise bedankt!

Monique van der Donk, speltherapeut in opleiding, 55 jaar.

Kom vooral niet boven het maaiveld uit. Dat was toch wel iets wat in me zat. Elise heeft me laten kijken naar mezelf. Samen met haar steek ik nu met trots boven het maaiveld uit. Elise heeft me letterlijk en figuurlijk laten groeien. Ik ben me meer dan ooit bewust van mijn capaciteiten en heb ook handvatten gekregen hoe hiermee verder te kunnen. Een mooie weg die goed is voor mijn verdere carrière maar vooral voor mij als persoon.

Medewerker Radboud Universiteit, 40 jaar

Elise wist de juiste kritische vragen te stellen/ de juiste opmerkingen te plaatsen en gepaste praktische opdrachten aan te reiken. En dat altijd met respect voor mij als individu. Ik heb nu een nieuwe functie buiten de Radboud Universiteit gevonden waar ik erg blij mee ben.

Medewerker Radboud Universiteit, 30 jaar

Ik werd niet meer blij van mijn werk en liep vast. Elise hielp me mijn gedachten te verwoorden en zelf na te denken over mijn situatie, zonder daarbij sturend te zijn. Dit heeft geresulteerd in meer tevredenheid binnen mijn huidige baan. Ik voel weer dat ik keuzes heb. Voor nu ben ik blij dat ik weer plezier ervaar in mijn werk.

Secretaresse, 48 jaar

De coaching was goed en effectief. We bespraken wat er speelde in het moment en daarnaast moest ik aan het werk om ander werk te vinden en mijn cv. aan te pakken. Ik vond het prettig dat de coaching zakelijk was maar toch betrokken. Het voelde alsof iemand de leiding nam in een voor mij op dat moment onoverzichtelijke situatie. Het hield me bij de les. Vooral het schrijven van de reflectieverslagen waren erg helpend om uiteindelijk zicht te krijgen op mijn eigen proces en de juiste keuzes te kunnen maken.

Hoogleraar-bestuurder aan de Radboud Universiteit

Tijdens mijn decanaat was Elise personeelsadviseur van de faculteit. Ik heb erg prettig met haar samengewerkt en vond in haar een professionele en betrouwbare sparringpartner als er P&O onderwerpen op de bestuursagenda stonden. . Uit onze regelmatige samenwerking weet ik dat Elise een zakelijke benadering heeft, maar een menselijke bejegening. Werknemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun manier van functioneren in een organisatie. Als hen dat minder goed afgaat, is Elise altijd behulpzaam om via gesprek te achterhalen waarom dat zo is, en wat eraan gedaan kan worden. Het zelfinzicht dat hierdoor ontstaat, wordt door medewerkers erg gewaardeerd. Het bericht van Elise om voor zichzelf te beginnen, werd in de faculteit met gemengde gevoelens ontvangen. We raakten immers een zeer waardevolle collega kwijt.

Medewerkster basisonderwijs, 45 jaar

Door dit coachtraject heb ik met andere ogen naar mezelf mogen en kunnen kijken, wat mij als persoon sterker heeft gemaakt, dit was mij zonder dit traject niet gelukt. Ik zie nu beter wie ik ben als persoon en waar mijn kwaliteiten liggen en wat voor mij belangrijke waarden zijn in mijn loopbaan. Deze kennis neem ik mee in mijn verdere loopbaan en hierdoor ben ik in staat zijn om de juiste keuzes te maken. Dit geldt voor mijn huidige baan, maar ook voor eventuele nieuwe uitdaging in de toekomst.

Een voor mij heel belangrijk resultaat is dat ik er als persoon zeker mag zijn!

Ik heb de begeleiding als erg positief ervaren. Elise was altijd persoonlijk geïnteresseerd en betrokken, zonder het zakelijke uit het oog te verliezen. Deze combi heb ik als erg plezierig ervaren. Ook de manier van vragen stellen en het bespreken van mijn antwoorden en vragen hebben erg verhelderend gewerkt en gaven mij nieuwe inzichten.