Investering

1: Check je CAO
Vergoeding van de kosten van loopbaancoaching is vaak mogelijk. Organisaties zien steeds vaker het belang van vitale medewerkers in. Daarmee is de kans groot dat er in je CAO is vastgesteld dat er een jaarlijks budget wordt gereserveerd voor persoonlijke ontwikkeling. Na overleg met je werkgever kun je dit vrij besteden aan coaching of loopbaanbegeleiding.

2: Praat met je manager of de directeur

Binnen HRM is er vaak een opleidings- of bijzonder budget dat je mag besteden aan persoonlijke ontwikkeling. Ook kan het zijn dat je manager of directeur verantwoordelijk is voor uitgaven aan persoonlijke ontwikkeling. Coaching is, in vergelijking met andere vormen van persoonlijke ontwikkeling, goedkoper en bijzonder effectief voor organisaties. Daarnaast heeft je werkgever er veel plezier van als jij positief en vitaal in het leven staat. Vergoeding van de kosten van loopbaancoaching is dus een investering die loont!

3: Belastingaftrek voor werkgevers, ondernemers en ZZPers

Voor werkgevers geldt dat de vergoeding kosten loopbaancoaching valt onder gerichte vrijstellingen. Het bedrag is aftrekbaar als zakelijke uitgaven. Coachingskosten zijn voor ondernemers en ZZP-ers fiscaal aftrekbaar. De coaching moet gericht zijn op een financieel-economische verbetering van je positie in de maatschappij. Voor de aftrek geldt een drempel van 500 euro en een maximum van 15.000 euro. Voor verdere informatie zie www.belastingdienst.nl

4: Belastingaftrek voor particulieren

In sommige gevallen zijn de kosten voor coaching fiscaal aftrekbaar. De teruggaaf is afhankelijk van het tarief inkomstenbelasting waartegen je inkomen belast is en bedraagt maximaal 52%. Je moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het moet gaan om kosten die de belasting ziet als ‘studiekosten en scholingsuitgaven’. Zo moeten de uitgaven gericht zijn op je (toekomstige) beroep, er moet sprake zijn van een leertraject onder toezicht én het bedrag (min eventuele vergoedingen) moet hoger zijn dan 250 euro. Het kan interessant zijn om een belastingadviseur te raadplegen om te zien of je in aanmerking komt.